Keyword density

Keyword density staat letterlijk voor trefwoord dichtheid. Dat betekend dat een woord dat 4 keer voor komt in een bepaalde tekst belangrijker wordt gezien als een woord dat maar 1 keer voor komt in de tekst.

Wat is optimaal?

De meest ideale situatie is om je trefwoord dichtheid tussen de 2 en 5% te houden. Dat wil zeggen dat je een sleutelwoord 2 tot 4 keer mag noemen in een tekst van 50 woorden. Ga je het woord vaker gebruiken dan gaat een zoekmachine het zien als spam en zal het effect minder zijn.