Begrippenlijst

Spider
De spider, of spin in het Nederlands, is en robotachtig programma dat alleen meet web pagina's download. Het programma kijkt niet naar de visuele aspecten maar alleen naar de broncode van de pagina. Uit deze pagina worden alle links uitgelezen en de spider vervolgt zijn weg naar al deze pagina's. Hierdoor krijg je een web van pagina's waar de spider zijn naam aan heeft te danken.

Crawler
Nadat de spider zijn werk heeft gedaan worden deze pagina's gebruikt door de crawler. Zijn taak is om alle links uit de pagina te halen en die te beoordelen. De crawler bepaalt wat de volgende pagina's zijn die de spider op moet gaan halen.

Indexer
De indexer bekijkt de verschillende aspecten van een pagina. Wat staat er in de titel? Welke trefwoorden zijn uit deze pagina te halen? Welke woorden zijn belangrijker gemaakt door middel van de woorden bold te maken? etc.

Database
De database van de zoekmachine is de plaatst waar alle informatie is opgeslagen.

Search Engine Result Page
De resultaten pagina van de zoekmachine, ook wel SERP of Search Engine Result Page genoemd, is de locatie waar het ingewikkelde werk gebeurt. In de achtergrond wordt er bepaald welke website het beste past bij het ingevoerde trefwoord.